Kabul sözel bildiri sunumlarını görüntülemek için tıklayınız.

Poster Numarası Durum Bildiri Başlığı Yazarlar
P-01 Kabul:Poster Coronary artery dominance may predict future risk of atrial fibrillation Abdullah Nabi Aslan
P-02 Kabul:Poster Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastaların Kateter Ablasyon Sonuçlarında Hafif Mitral Yetersizliğin Rolü Ahmet Korkmaz, Bekir Demirtaş, Burcu Özyazgan, Havva Tuğba Gürsoy, Özgül Uçar Elalmış, Mehmet İleri, Ümit Güray
P-03 Kabul:Poster Aritmojenik Sağ Ventriküler Kardiyomiyopatili Hastada Masif Pulmoner Embolizm Berat Engin, Ali Elitok
P-04 Kabul:Poster Vitamin D Eksikliği İle Tpe, Qtc dispersiyonu ve Tpe/QTc Arasındaki İlişki Sabri Seyis, Şeyda Günay
P-05 Kabul:Poster Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Sağ-Sol Ayrımının Delta Dalgasındaki Çentiklenme Süresi ile İlişkisi Yahya Kemal İçen, Onur Kaypaklı
P-06 Kabul:Poster Atrial Conduction Times In Frequent Ventricular Extrasystole Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Semi Ozturk, Suleyman Cagan Efe, Serdar Demir, Mehmet Emin Kalkan, Taylan Akgün
P-07 Kabul:Poster Koroner baypas hastalarında postoperatif atrial fibrilasyon gelişiminde D vitamini eksikliğinin rolü Safa Gode
P-08 Kabul:Poster Çölyak hastalığı olanlarda sol atrial fonksiyonların değerlendirilmesi Nermin Bayar, Ayhan Hilmi Çekin, Şakir Arslan, Göksel Çağırcı, Zehra Erkal, Serkan Çay, Erkan Köklü, Selçuk Küçükseymen
P-09 Kabul:Poster Tipik AVNRT’nin antegrad fakat transseptal yolla sol taraftan ablasyonu Dursun Aras, Serkan Cay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Serkan Topaloglu
P-11 Kabul:Poster Okskarbazepin’e bağlı gelişen değişken tip A-V blok Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Emre Ertan Şahin, Ozan Sakarya, Ahmet Çelik, Mehmet Necdet Akkuş, İsmail Türkay Özcan
P-12 Kabul:Poster Tek kalpte iki ritim: kalp nakli hastasında atrial flutter ablasyonu Emir Baskovski, Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir, Hüseyin Nazman, Türkan Seda Tan Kürklü, Tamer Sayın
P-13 Kabul:Poster Pulmoner Embolinin Nadir Prezentasyon Şekli; Ventriküler Taşikardi Ahmet Taha Alper, Duygu İnan, Göksel Çinier, Ceyhan Türkkan
P-14 Kabul:Poster Paroksismal atriyal fibrilasyonun kriyobalon ablasyon tedavisinde üç- boyutlu transözofageal ekokardiyografinin önemi Begüm Uygur, Hicaz Zencirkıran Ağuş, Mehmet Emin Kalkan, Gökhan Demirci, Özgür Sürgit, Mustafa Tarık Ağaç, Mustafa Yıldız
P-15 Kabul:Poster Prematür ventriküler kompleks olarak maskelenen sık atrial prematür kompleks saptanan hastada radyofrekans ablasyon Başar Candemir, Emir Baskovski, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
P-16 Kabul:Poster Dilate KMP’ li hastada sık ICD tedavisi ve nadir izlenen epikardiyal VT kaynağı: Orta kardiyak ven Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Hüseyin Nazman, Türkan Seda Tan, Başar Candemir, Ömer Akyürek
P-17 Kabul:Poster Sağ koroner küspüs-sol koroner küspis birleşkesi ve sağ ventrikül çıkış yolu arka duvarı arasında bipolar ablasyon ile intramural VPS’lerin eliminasyonu Başar Candemir, Emir Baskovski, İpek Candemir, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
P-18 Kabul:Poster Ters çevrilmiş kateter tekniği ile retrograt subtriküspit yaklaşımla parahisian alandan kaynaklanan vetriküler prematür sistollerin ablasyonu Başar Candemir, Veysel Düzen, Emir Baskovski, Veysel Kutay Vurgun, Hüseyin Göksülük, Nil Özyüncü, Seda Tan Kürklü, Yusuf Atmaca, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Çetin Erol
P-19 Kabul:Poster Zorlu concealed aksesuvar yol ablasyonu: pediatrik hasta, 3 farklı yol Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Fırat Coşkun, Türkan Seda Tan, Başar Candemir, Ömer Akyürek
P-20 Kabul:Poster Atrial fibrilasyon (AF) kateter ablasyon sırasında tespit edilen posterosuperior sağ atrium ve sağ superior pulmoner veni bağlayan interkaval bant Başar Candemir, Emir Baskovski, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
P-21 Kabul:Poster Koroner Sinus Ostium Kaynaklı Atriyal Taşikardiye Bağlı Gelişen Kalp Yetmezliği ve Carto Haritalama Yöntemi ile Başarılı Tedavisi Yahya Kemal İçen, Mevlut Koc
P-22 Kabul:Poster Beta Talessemili Hastada Demir Yüküne Bağlı Gelişen Q-T Uzaması ve Ventriküler Taşikardi Yahya Kemal İçen, Ayşe Selcan Koc
P-23 Kabul:Poster İskemik KMP’ li hastada zorlu elektriksel fırtına tedavisi: ECMO desteğiyle ‘bridge to transplantation’ endo/epi VT ablasyonu Veysel Kutay Vurgun, Hüseyin Nazman, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
P-24 Kabul:Poster AF ablation originating from persistant left superior vena cava Başar Candemir, Ayşe İrem Demirtola, İpek Candemir
P-25 Kabul:Poster Elektrofizyolojik Çalışma da Zor Girişimler Deniz Elçik, Mustafa Duran, Ali Doğan, Yusuf Çağrı Akdemir, Ramazan Topsakal, Mehmet Tugrul İnanç
P-26 Kabul:Poster Pramipeksol ile İndüklenmiş Yüksek Dereceli Atriyoventriküler Blok: Olgu Sunumu Yücel Kanal, Özcan Özeke, İdris Yakut, Fatma Yekeler Özdemir, Mustafa Karakurt, Dursun Aras, Sinan Aydoğdu
P-27 Kabul:Poster Tromboprofilakside En Korkulan An: İnme ve Kanama Birlikteliği Özcan Örsçelik, Ayça Arslan, İbrahim Arda Yılmaz, Ahmet Çelik
P-28 Kabul:Poster Atipik bir Brugada fenokopi olgusu: EKG’de tip 2 Brugada paterni gösteren yaşlı bir kadın hastada ateşin indüklediği tip 1 Brugada paterni gelişimi Çaşıt Olgun Çeli̇k, Orçun Çi̇ftçi̇, Mehmet Bülent Özi̇n
P-29 Kabul:Poster Ortotopik kalp nakli olan bir hastada elektrokardiyografi: İkili atriyal ritim Sinan Cerşit
P-30 Kabul:Poster Koroner Ven Darlığına Başarılı Balon Anjiyoplasti Sonrası Sol Ventrikül Elektrodu Yerleştirilmesi Muhammet Raşit Sayın, Selim Kul, Ali Hakan Konuş
P-31 Kabul:Poster Elektriksel fırtına ile başvuran ICD’li bir hastanın yönetimi Abdullah Nabi Aslan, Nihal Akar Bayram, Telat Keleş, Serdal Baştuğ, Hafize Corut Güzel, Muhammet Cihat Çelik, Hacı Ahmet Kasapkara, Yunus Emre Özbebek, Esma Arslan, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
P-32 Kabul:Poster Bozulmuş Glukoz Toleransı İle İlişkili Postprandial Semptomatik Taşikardi Ataklarının Metformin İle Başarılı Tedavisi Mustafa Yenerçağ, Osman Can Yontar, Metin Çoksevim, Uğur Arslan