SALON A SALON B SALON C
08:30-10:00
EPS LABORATUVARINDA SVT AYIRICI TANISI: En Gerekli Tanısal Manevralarda İpuçları ve Püf Noktalar

Oturum Başkanları: Okan Erdoğan, Ata Kırılmaz

 08:30-08:40 İntrakardiyak Elektrogram Örnekleri: Keypad ile Çoktan Seçmeli Soruları Salon Cevaplıyor
Özcan Özeke
 08:40-08:50 VOP (Ventriküler Overdrive Pacing)
Taylan Akgün
 08:50-08:55 Tartışma
 08:55-09:05 His Refrakter Pacing
Ali Deniz
 09:05-09:10 Tartışma
 09:10-09:20Parahisian Pacing ve Diferansiyel Pacing
Barış Akdemir
 09:20-09:25 Tartışma
 09:25-09:35 Atriyal Overdrive Pacing, Atriyal Erken Vuru
Umuttan Doğan
 09:35-09:40 Tartışma
 09:40-10:00 İntrakardiyak Elektrogram: Keypad ile Çoktan Seçmeli Sorulara Salonun Cevabı ve Açıklamaları
Özcan Özeke

08:30-10:00
ARİTMOJENİK SENDROMLAR – ANİ KARDİYAK ÖLÜM

Oturum Başkanları: Tevfik Karagöz, İzzet Tandoğan

 08:30-08:45 Kanalopati Şüphesinde Farmakolojik Provakasyon Testleri: Kime? Nasıl?
Serkan Yüksel

 08:45-08:55 J Dalga Sendromu ne Demektir?
Ahmet Çağrı Aykan
 08:55-09:05 Uzun QT’de beta bloker seçimi nasıl olmalıdır?
Yakup Ergül
 09:05-09:15 Kısa QT sendromunda Güncel Tedavi
Ömer Alyan
 09:15-09:25 Hipertrofik kmp’de Kime ICD?
Ayan Abdrahmanov
 09:25-09:35 ARVC/D’de Kime ICD?
Alpay Arıbaş
 09:35-09:50 Ani Kardiyak Ölüm Yaşamış Hastanın Aile Taraması Nasıl Yapılır?
Volkan Tuzcu
 09:50-10:00Tartışma

08:30-10:00
SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Özcan Özdemir, Yüksel Aksoy
 08:30-08:40 S-01 Gizli Gizli Aksesuar Yol
Kamil Gülşen
 S-02 Apiksaban ve Naproksenin Birlikte Alımı Sonrasında Ekstremitelerde Ciddi Eritem Gelişimi
Abdullah Nabi Aslan
 S-03 Transapikal VES Ablasyonu
Veysel Kutay Vurgun

  S-04 Atriyal Fibrilasyon Tanısı ile Kardiyoversiyon Yapılan Hastalarda Kardiyoversiyon Başarısı ile Epikardiyal Yağ Kalınlığı Arasındaki İlişki
Savaş Özer
 S-05 Post-AF Ablasyon Atriyal Taşikardi
Mustafa Fırat Coşkun
 S-06 Daha Önceden Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Yapılmış Olan Bir Olguda Başarılı Sol Atriyum Kökenli Atipik Flutter Ablasyonu
Taner Ulus
 S-07 Aortik Kapak Replasmanlı Hastada Sol Ventrikül Kaynaklı Elektriksel Fırtınanın Başarılı Radyofrekans Ablasyonu
Kerem Can Yılmaz
 S-08 Multipolar Left Ventricle Lead Implantation to Anatomically Unique Coronary Sinus; Posterior Vein Directly Drains to Right Atrium
Mert İlker Hayıroğlu
 S-09 Gerçek Zamanlı Üç Boyutlu Transözofageal Ekokardiyografi Kılavuzluğunda Sol Aksesuar Yol Radyofrekans Kateter Ablasyonu
Gökhan Demirci

10:00-10:20 KAHVE MOLASI
10:20-12:00
10+10: 10 DAKİKA KONUŞMACI, 10 DAKİKA TARTIŞMA
SUPRAVENTRİKÜLER TAKİKARDİ ABLASYONU: ZOR VAKALAR VE ÇÖZÜM İÇİN İPUÇLARI
Moderatör: Bülent Özin

Panelistler: Ahmet Kaya Bilge, Ahmet Taha Alper, Timuçin Altın
 10:20-10:30 AVNRT Ablasyonunda Zorluklar ve Çözüm İpuçları
Ahmet Akyol
 10:30-10:40 Tartışma
 10:40-10:50 Parahisian Aksesuar Yollar ve Ablasyon için İpuçları
Başar Candemir
 10:50-11:00 Tartışma
 11:00-11:10 Atriyofasiküler/Nodofasiküler Aksesuar Yollar ve Ablasyonu
Tuğrul İnanç
 11:10-11:20 Tartışma
 11:20-11:30 Tipik Atriyal Flutter Ablasyonunda Zorluklar ve Çözüm için İpuçları
Mevlüt Koç
 11:30-11:40 Tartışma
 11:40-11:50 Sol Atriyal Takikardilerin Ablasyonunda İpuçları
Emin Evren Özcan
 11:50-12:00 Tartışma
10:20-11:50
ÖRNEKLERLE EKG PRATİĞİ: 4 EKG ÖRNEĞİ VE TARTIŞMASI

Oturum Başkanları: Telat Keleş, Mahmut Şahin

 10:20-10:35 Bradiaritmik 4 EKG
Mehmet Cansel
 10:35-10:50 Aritmojenik Sendromlar 4 EKG
Serhat Koca
 10:50-11:05 Dar QRS Takikardili 4 EKG
Enes Gül
 11:05-11:20 Geniş QRS Takikardili 4 EKG
Tünay Şentürk
 11:20-11:35 Pacemaker EKG’si 4 EKG
İnci Aslı Atar
 11:35-11:50 Tartışma

10:20-11:50
SÖZLÜ BİLDİRİLER – OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanları: Kenan Yalta, Ömer Alyan
 S-10 Long QT Syndrome Diagnosed by Recurrent Torsade de Pointes in Postpartum Period
Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
 S-11 Kriptojenik Siroz Hastasında Oktreotid Tedavisi Sonrası Gelişen Tam Kalp Bloğu
Yahya Kemal İçen
 S-12 Tedaviye Dirençli Sol Anterior Fasiküler Ventriküler Taşikadinin Başarılı Ablasyonu
Mehmet Zülküf Karahan
 S-13 Ablation of Recurrent Perimitral Flutter Without Left Atrial Access
Yusuf Türkmen
 S-14 Sol Anterior Fasiküler Kaynaklı Ventriküler Prematüre Kontraksiyonun Ablasyonunda Hedef: Erken Ventriküler Aktivasyon mu? Presistolik Purkinje Potansiyeli mi?
 S-15 Nodoventriküler Aksesuar Yol Çarpıntının Başarıyla Ablasyonu
Deniz Elçik
 S-16 Pulmoner Venin Kriyobalon İzolasyonu Sirasinda Ani Gelisen Proximal RCA Okluzyonu ve Tedavisi
 S-17 Tekrarlayan Ventriküler Taşikardide Epikardiyal Ablasyonu
Ahmet Tütüncü
 S-18 Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu Sonrasında Gelişen Sol Subklavian Ven Trombozunun Perkutan Yol ile Başarılı Tedavisi
Mustafa Yenerçağ

12:00-12:40 UYDU SEMPOZYUM
BOEHRINGER INGELHEIM
Non Valvuler AF’de Öngörü Hayattır
Konuşmacılar: Nezihi Barış, Ömer Akyürek
12:40-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45
ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONUNDA SON DURUM

Oturum Başkanları: Ali Oto, Kamil Adalet

 13:30-13:45 AF Ablasyon Endikasyonlarında Neler Yeni?
Roin Rekvava
 13:45-14:00 AF Ablasyon Stratejilerinde Neler Yeni?
Duhan Fatih Bayrak
 14:00-14:15AF Ablasyonunda Kime RF? Kime Cryo?
Arif Elvan
 14:15-14:30 AF Ablasyonunda Komplikasyonları Önlemek için Mesajlar
Erdem Diker
 14:30-14:45 Tartışma

13:30-14:50
10+10: 10 DAKİKA KONUŞMACI, 10 DAKİKA TARTIŞMA
YA İŞLER TERS GİDERSE!: KOMPLİKASYON VE ZOR DURUMLARDA UZMAN YARDIMI
Moderatör: İlyas Atar

Panelistler: Mesut Demir, Serkan Çay, İzzet Erdinler
 13:30-13:40 Biventriküler ICD Yerleştirirken Komplikasyon ve Zorluk
Umut Çelikyurt
 13:40-13:50 Tartışma
 13:50-14:00 Lead Çıkarmada Komplikasyon ve Zorluk
Ahmet Akyol
 14:00-14:10 Tartışma
 14:10-14:20 VES/VT Ablasyonunda Komplikasyon ve Zorluk
Ayşen Ağaçdiken
14:20-14:30 Tartışma
 14:30-14:40 AF Ablasyonunda Komplikasyon
Tolga Aksu
 14:40-14:50 Tartışma
13:30-14:45
TKD KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU-1
TEMEL EKG KURSU
Oturum Başkanları: Ahmet Duran Demir, Ercan Karabey
 13:30-13:45 EKG Nasıl Çekilir İncelikleri
Zeynep Baran
 13:45-14:00 Ambulatuar EKG Görüntüleme ve Egzersiz Testi
Yasemin Uzun Doğan
 14:00-14:15 EKG Nasıl Okunur?
Şahinder Özdoğan
14:15-14:30 EKG Örnekleri ile Aritmileri Tanıyalım
Vesile Ünver
 14:30-14:45 Tartışma
14:45-15:00 KAHVE MOLASI
15:00-16:20
10+10: 10 DAKİKA KONUŞMACI, 10 DAKİKA TARTIŞMA
İDİOPATİK VES/VT: ABLASYON BAŞARISI İÇİN İPUÇLARI
Moderatör: Serkan Topaloğlu

Panelistler: Mehmet Kanadaşı, Özgür Aslan, İlyas Atar
 15:00-15:10 Hangi VES’lerde ablasyon yapalım?
Göksel Çağırcı
 15:10-15:20 Tartışma
 15:20-15:30 RVOT ve Triküspit Anulus Kaynaklı VES’lerin Ablasyonunda İpuçları
Ayşen Ağaçdiken
 15:30-15:40 Tartışma
 15:40-15:50 Aortik Kapak, Mitral Anulus ve Papiller Kas VES’lerin Ablasyonunda İpuçları
Serkan Çay
 15:50-16:00 Tartışma
 16:00-16:10 LV Summit VES’lerin Ablasyonunda İpuçları
Ata Kırılmaz
 16:10-16:20 Tartışma
15:00-16:20
NASIL YAPALIM? EPS LABORATUVARINDA PRATİĞE YÖNELİK İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Basri Amasyalı, Enver Atalar

 15:00-15:15 Lead implantasyonu için Venöz Giriş: Sefalik /Aksillar/Subclavian
Mustafa Duran
 15:15-15:30 Sol Pektoral Cep Kullanılamadığında Çözüm Alternatifleri
Enis Oğuz
 15:30-15:45 Koroner Sinüs ve Dallarına Yerleşmek için İpuçları
Ahmet Duran Demir
15:45-16:00 Transseptal Geçiş İpuçları
Hüseyin Ayhan
 16:00-16:15 Perikardiyal Giriş için İpuçları
Ahmet Kaya Bilge
 16:15-16:20 Tartışma

15:00-16:20
ANATOMİ KURSU: Koyun Kalpleri ile Anatomi Kursu
(Masa Başı Anatomik Diseksiyon Pratiği ile Birlikte)

* Kundalin salonunda gerçekleşecektir.

16:30-17:10 UYDU SEMPOZYUM
DAIICHI SANKYO
Af Tedavisinde Tek Dozu GüvENle Sunan: EN yeni NOAK: Edoksaban
Oturum Başkanı: Mahmut Şahin
Konuşmacılar: Murat Özdemir, Enver Atalar
17:10-17:30 KAHVE MOLASI
17:30-18:40
ATRİYAL FİBRİLASYONDA ANTİKOAGÜLASYON

Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Engin Bozkurt

 17:30-17:45 Kısa Süreli AF’de Ne Zaman Antikoagülasyon Başlamalıyız? AF Süresi? AF Yükü? CHADS2-VASC?
Bülent Görenek
 17:45-18:00 AF’li Hastada Peri-Prosedüral Antikoagülasyon: Kes? Ara Ver? Geri Çevir? Köprüle? Devam Et?
Alper Kepez
 18:00-18:15 AF’li Hastada PCI Sonrası Antikoagülasyonu Nasıl Yapmalıyız?
Özer Badak
 18:15-18:30 NOAK Kullanan Hasta İnme Geçirdi: Bundan Sonra Ne Yapabiliriz?
Murat Özdemir
 18:30-18:40 Tartışma

17:30-18:40
AKLIMIZA TAKILANLAR: DİLEMMALAR

Oturum Başkanları: Fethi Kılıçaslan, Fuat Gündoğdu

 17:30-17:45 Senkoplu Hastama Pil Taktım, Bayılmaya Devam Ediyor. Nerede Yanlış Yapmış Olabilirim?
Elnur İsayev
 17:45-18:00 Bozuk Leadi Çıkarıyım mı? Yerinde mi Bırakıyım?
Özcan Özdemir
 18:00-18:15 Primer Koruma Hastasında ICD: Tek Lead mi- Çift Lead mi?, Tek Koil mi- Çift Koil mi?
Ali Deniz
 18:15-18:30 Brugada EKG’si mi? Provakasyon Testi Yapsam mı?
Veysel Kutay Vurgun
 18:30-18:40Tartışma

17:30-18:10

WETLAB ile İn-vitro RF ABLASYONU: Dokuda RF Ablasyonunun Etkisinin Doğrudan İncelenmesi

* Kundalin salonunda gerçekleşecektir.

18:10:18:50
AKILCI İLAÇ OTURUMU
Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı
Mahmut Açıkel
18:50-19:00
AÇILIŞ
SALON A SALON B SALON C
08:00-08:30 UYDU SEMPOZYUM
MEDTRONIC
Kardiyak Cihaz İmplantasyonunda Yenilikçi Teknoloji ile Enfeksiyonu Düşürmek
Konuşmacı: Fernando Ochoa
08:30-09:40
KRT: YANITI ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

Oturum Başkanları: Mesut Demir, Cengiz Ermiş

 08:30-08:45 KRT ile Ani Ölü mü Azaltabilir miyiz? KRT-D mi? KRT-P mi?
Mehmet Kemal Aktaş
 08:45-09:00 Optimal RV ve LV Lead Pozisyonu Ne Olmalıdır?
Enis Oğuz
 09:00-09:15 Cihaz Programlaması ve Takip Nasıl Olmalıdır?
Uğur Önsel Türk
 09:15-09:30 Tecrübeler Işığında En İyi Yanıt İçin Öneriler
Ahmet Vural
 09:30-09:45 Tartışma

08:30-09:40
EKG ADRESİ SÖYLER: ARİTMİ YERİ VE MEKANİZMASI İÇİN EKG’DEKİ İPUÇLARI VE PÜF NOKTALAR

Oturum Başkanları: Bilgin Timuralp, Serkan Topaloğlu

 08:30-08:45 P Dalga Morfolojisinden SVT Orijini ve Mekanizması
Murat Sucu
 08:45-09:00 VES/VT Yeri
Erkan Baysal
 09:00-09:15 WPW’de Aksesuar Yolun Yeri
Tolga Çimen
 09:15-09:30 AV Blok ve İntraventriküler İletim Bloğunun Yeri
Kamil Gülşen
 09:30-09:40 Tartışma

09:40-10:00 KAHVE MOLASI
10:00-11:40
10+10: 10 DAKİKA KONUŞMACI, 10 DAKİKA TARTIŞMA
YAPISAL KALP HASTALIĞINDA VT ABLASYONU: Örnek Vakalarla Tartışma
Moderatör: Dursun Aras

Panelistler: Bülent Özin, Sedat Köse, Ömer Akyürek, Kamil Adalet
 10:00-10:10Substratın İntrakardiyak Elektrogramının Yorumlanması (Sinüs Ritminde ve Taşikardide Örnekler)
Umuttan Doğan
 10:10-10:20 Tartışma
 10:20-10:30 İskemik Kalp Hastalığında Kateter Ablasyonu Vakası
Timuçin Altın
 10:30-10:40 Tartışma
 10:40-10:50 Noniskemik Kardiyomiyopatide Kateter Ablasyonu Vakası
Fırat Özcan
 10:50-11:00 Tartışma
 11:00-11:10 Epikardiyal VT Ablasyonu Vakası
Basri Amasyalı
 11:10-11:20 Tartışma
 11:20-11:30 Kalbe Dokunmadan VT Tedavisi (Sempatik Denervasyon, Steriotaktik Radyoterapi)
Ferid Aliyev
 11:30-11:40 Tartışma
10:00-11:40
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL EPS

Oturum Başkanları: Kadir Gürkan, Kani Gemici

 10:00-10:15 Elektrofizyologlar İçin Kardiyak Anatomi
Ceyhan Türkkan
 10:15-10:30 Temel Tanısal EPS: Örnekler ile Terminoloji, Bazal Ölçümler ve Uygulama Teknikleri
Selçuk Kanat
 10:30-10:45 SVT Ayırıcı Tanısında En Sık Kullanılan Manevralardan Örnek Traseler
Emin Evren Özcan
 10:45-11:00 SVT Ablasyonunda Yeni Başlayanlara Tavsiyeler
Mustafa Soylu
 11:00-11:15 3-Boyutlu Haritalamaya Giriş
Mehmet Kanadaşı
 11:15-11:25 EHRA Genç Elektrofizyologlar Organizasyonu ve EHRA Sertifikasyonu Sınavına Hazırlık İçin İpuçları
Barış Akdemir
 11:25-11:40 Tartışma

10:00-11:40
OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanları: Murat Sucu, Aycan Fahri Erkan
 S-19 Pace Maker Disfonksiyonunda Steroid Tedavisinin Etkinliği
Gökhan Demirci
 S-20 Yılın En Stresli Vakası, WPW Ablasyonu
Veysel Kutay Vurgun
 S-21 Burden of Arrhythmias in Patients with Peripartum Cardiomyopathy
Murat Biteker
 S-22 Sol Ventrikül Summit’ten Kaynaklanan İdiyopatik Ventrükler Aritmilerin Anatomik Ablasyon ile Geç Eliminasyonu
Emir Baskovski
 S-23 Continuous Positive Airway Pressure on Heart Rate Variability in Patients with Obstructive Sleep Apnea
Bülent Özlek
 S-24 The Association Between Cardiac Resynchronization Therapy Response and Sexual Activity in Patients with Heart Failure
Sefa Ünal
 S-25 Atrial Fibrilasyon Tanısı Olan Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalar ile Warfarin Kullanan Hastalar Arasında İlaç Bırakma Sıklığının Karşılaştırılması
Hazar Harbalıoğlu
 S-26 Paroksismal Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Cryo Ablasyon Sırasında Artmış Balon Isınma Açısı Nüksü Öngördürür
Onur Kaypaklı
 S-27 Brugada Sendromu Olan İki Hastanın Genetik Analizi ve Klinik Seyir ile İlişkisi
Mehmet Rasih Sonsöz
 S-28 Different Anesthesia Does it Change the Results in Patients with Cryoballoon Ablation for Atrial Fibrillattion?
Gündüz Durmuş

11:40-12:20 UYDU SEMPOZYUM
ABBOTT
AF ve VT Ablasyonu- Neden Doğruluk Önem Taşır?
Konuşmacı: Kim Rajappan 
12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50
10+10: 10 DAKİKA KONUŞMACI, 10 DAKİKA TARTIŞMA
ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU
Moderatör: Ömer Akyürek

Panelistler: Erdem Diker, Fethi Kılıçaslan, Ahmet Taha Alper
 13:30-13:40 Persistan AF Ablasyonu: 2018 Yılında Neredeyiz?
Nihal Akar Bayram
 13:40-13:50 Tartışma
 13:50-14:00 Pulmoner Ven Dışı Hedefler: En Gözde Olanlar Neler?
Arif Elvan
 14:00-14:10 Tartışma
 14:10-14:20 Ablasyon Sonrası Rekürrens: Nasıl Tedavi Edelim?
Sabri Demircan
 14:20-14:30 Tartışma
 14:30-14:40 Kalp Yetersizliğinde AF Ablasyonu mu? AV Nod Ablasyonu ve Pace mi?
İzzet Erdinler
 14:40-14:50 Tartışma
13:30-14:50
ARİTMİ POLİKLİNİĞİNDE SORULAR

Oturum Başkanları: Adnan Abacı, Armağan Altun

 13:30-13:44 Aritmi Hastalarında Askerliğe ve Sportif Faaliyetlere Uygunluk
Yalçın Gökoğlan
 13:44-13:58 Aritmi Hastalarında Sürücü Belgesi ve Araç Kullanımı
Mehmet Fatih Uçar
 13:58-14:12 Pil ve ICD Hastalarında Elektromanyetik İnterferans
Osman Can Yontar
 14:12-14:26 Ameliyat Öncesi ve Sonrası Kalp Pili / ICD Cihaz Programlaması
Bülent Deveci
 14:26-14:40 Nörolojiden Konsültasyon: TİA Geçiren Hastada Kardiyak Değerlendirme
Ahmet İlker Tekkeşin
 14:40-14:50 Tartışma

13:30-14:50
TKD KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU-2
ARİTMİLERE YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Serkan Yüksel, Hatice Mert

 13:30-13:45 Aritmilerde Semptom, Tanı, İzlem
Gülcan Bağcivan
 13:45-14:00 Aritmi Laboratuvarında Defibratörün Yeri ve Kullanımı
Birgül Armutcu
 14:00-14:15 Hemşirelik Açısından EPS ve Ablasyon İşlemleri
Şule Özben
 14:15-14:30 Aritmi Laboratuvarında Acil Durumlar
İzzet Demirci
 14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:30 UYDU SEMPOZYUM
PFIZER PFE

Eliquis ile Odak AF: Farklı Hasta Profillerinde İnme Koruması
Konuşmacılar: Ahmet Taha Alper, Robert Hatala
15:30-15:50 KAHVE MOLASI
15:50-17:30
10+10+SALON: 10 DAKİKA KONUŞMACI,10 DAKİKA TARTIŞMA(KEYPAD İLE DİNLEYİCİLER KATILIYOR)
KAFANIZ KARIŞIK MI?: YENİ GELİŞMELER KLİNİK PRATİĞİMİZİ NASIL ETKİLEYECEK?
Moderatör: Sinan Aydoğlu

Panelistler:Sedat Köse, Dursun Aras, Okan Erdoğan
 15:10-15:20 Dinleyiciler Ne Düşünüyor? (Keypad ile Salonun Fikri)
 15:50-16:00 AF Ablasyonu Plasebo Olabilir mi?
Özcan Özeke
 16:00-16:10 Tartışma
 16:10-16:20 AF Ablasyonunun  Endikasyonları Genişliyor mu?
Özgür Arslan
 16:20-16:30 Tartışma
 16:30-16:40 Noniskemik Kardiyomiyopatide Kime ICD Takalım?
Aycan Fahri Erkan
 16:40-17:00 Tartışma
 17:00-17:10 Sol Atriyal Apendiksi Kapatalım mı? Kapatmayalım mı?
Sercan Okutucu
 17:10-17:20 Tartışma
 17:20-17:30 Dinleyicilerin Fikri Değişti mi? (Keypad ile Salonun Fikri)
15:50-17:30
KİMDE? NE KADAR FAYDALI? YENİ TEKNOLOJİLER VE YENİLİKLER

Oturum Başkanları: Remzi Karaoğuz, Ahmet Vural

 15:50-16:05Permanent His Bundle Pacing
Serkan Saygı
 16:05-16:20 Multisite ve Multipoint Pacing
İbrahim Başarıcı
 16:20-16:35 Leadless Pacemaker
Fırat Özcan
 16:35-16:50 LV Endokardiyal pacing
Mustafa Yavuzkır
 16:50-17:05 Subkütan ICD
Damir Osmanov
 17:05-17:20 Multielektrod Haritalama Kateterleri
Cengiz Ermiş
 17:20-17:30 Tartışma

15:50-17:30
TKD KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU-3
ELEKTROFİZYOLOJİ KURSU
Oturum Başkanları: Ahmet Akyol, Ahmet Kara

 15:50-16:05 Kalbin Floroskopik ve Elektriksel Anatomisi
Temel Acar
 16:05-16:20 Elektrofizyolojik Çalışma Öncesi ve İşlem Sırasında Hasta Hazırlığı ve Laboratuvar Düzeni
Tamer Felek
 16:20-16:35 Elektrofizyolojik Çalışma Esnasında Vaka Yönetimi ve Komplikasyonlarla Başetme Yöntemleri
Ayşe Atar
 16:35-16:50 Geçici ve Kalıcı Kalp Pilleri, ICD, CRT, İşlemleri Öncesi ve Sırasında Hasta Hazırlığı,Asepsi, Laboratuvar Düzeni
Samet Bordanacı
 16:50-17:05 Komplex Aritmi Tedavilerinde Hasta ve Malzeme Hazırlığı (3D, CRYO)
Zümrüt Karasoy
 17:05-17:20 Kalıcı Kalp Pillerinde Yenilikler ve Gelecek Beklentileri
Engin Gürsoy
 17:20-17:30 Tartışma
17:30-17:50 KAHVE MOLASI
17:50-19:00
EKG YARIŞMASI

Sunucu: Dursun Aras

Jüriler: Armağan Altun, Okan Erdoğan

SALON A SALON B
08:45-10:15
GENÇ ELEKTROFİZYOLOGLAR VAKALARINI TARTIŞIYOR

Oturum Başkanları: Serkan Saygı, Başar Candemir

 08:45-09:00 Kanser Tedavisinin Tetiklediği Aritmiler
Cafer Sadık Zorkun
 09:00-09:15 Sol Ventrikül Summit’ten Kaynaklanan İdiopatik VES’in Epikardiyal Yaklaşımla Başarılı Ablasyonu
Tümer Erdem Güler
 09:15-09:30 Mitral Kapak Cerrahisi Sonrası Gelişen Atriyal Taşikardi Ablasyonu
Selçuk Kanat
 09:40-09:45 İnsessant VT’de Başarısız Ablasyon Sonrası İleti Sisteminin Ablasyonu: Total Ventriküler Denervasyon
Ayten Hacılı
 09:45-10:00 Atrial Fibrilasyon Kateter Ablasyonu Sırasında Tespit Edilen Posterosuperior Sağ Atrium ve Sağ Superior Pulmoner Veni Bağlayan İnterkaval Bant
Emir Baskovski
10:00-10:15 Tartışma

08:45-10:15
OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanları: İbrahim Gül, Göksel Çağırcı
 S-29 The Documented ECG is Related to Dual AV Nodal Pathway Physiology, but not to Supraventricular Tachycardia Inducibility in the Electrophysiological 
Sinan Altan Kocaman
 S-30 Intensity and Quality of Warfarin Anticoagulation Therapy in Turkey
Oğuzhan Çelik
 S-31 Pre-operative Beta-blocker Treatment in Noncardiac, Nonvascular Surgery Patients: Timing is Important
Volkan Doğan
 S-32 Düşük Enjeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda Eşseanslı Cerrahi ICD İmplantasyonu ve Koroner Baypas Cerrahisi
Ahmet Barış Durukan
 S-33 Migren Atağı Sırasında Ventriküler Repolarizasyon Parametrelerindeki Değişiklikler
Mustafa Öztürk
 S-34 Atriyal Fibrilasyon için Kateter Ablasyon Yapılan Hastalarda Sol Atriyal Divertikül Varlığı Nüks ile İlişkili midir?
Gültekin Günhan Demir
 S-35 Sol Dal Bloğunun Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisini Belirleyen Faktörler
Kerem Can Yılmaz
 S-36 Atriyoventriküler Nodal Reentrant Taşikardinin Fokal Cryo Enerji ile Ablasyonu: Tek Merkez Deneyimi ve Uzun Dönem Sonuçları
Caner  Topaloğlu
 S-37 Reprogramming the Tachycardia Parameters with Long-detection Strategy Reduces Therapies in Old ICD Recipients
Serdar Bozyel

10:15-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-12:00
PACEMAKER – ICD – CRT OTURUMU

Oturum Başkanları: Sabri Demircan, Nuran Yazıcıoğlu

 10:30-10:45 Cep Enfeksiyonları: Ne Zaman ve Nasıl Tedavi Edelim?
Serdar Demir
 10:45-11:00 MRI Uyumlu Cihaz ve Elektrodlar: Her Hastaya mı? Seçilmiş Hastalara mı?
Taner Ulus
 11:00-11:15 Defibrilasyon Testi: Ne Zaman Gerekli?
Burak Altun
 11:15-11:30 LVAD’li Hastalarda ICD ve KRT Yönetimi
Evrim Şimşek
 11:30-11:45 TAVİ Öncesi ve Sonrası Kalp Pili: Kime? Ne Zaman?
Mehmet Mustafa Can
Tartışma

10:30-12:00
OLGU SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Özgür Günebakmaz, Mustafa Duran
 S-38 Hipertrofik Kardiyomiyopati Hastalarında Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile Ön Görülen Beş Yıllık Ani Kardiyak Ölüm Risk Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sinem Özbay Özyılmaz
 S-39 Tipik AVNRT’nin Antegrad Fakat Transseptal Yolla Sol Taraftan Ablasyonu
Serkan Çay
 S-40 Syncope and Myocardial Infarction in a Young Athlete with Myocardial Bridge
Adnan Kaya
 S-41 Vazovagal Senkop Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Riskinin Değerlendirilmesi
Mürsel Şahin
 S-42 Nadir Bir Komplikasyonun Sıradışı Yönetimi
Çağın Mustafa Üreyen
 S-43 Obez Bireyler Ventriküler Aritmiye Daha Yatkındır
Mücahit Yılmaz
 S-44 Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastaların Kriyobalon Ablasyon Yöntemi ile Tedavi Sonuçları Ankara Atatürk Eğitim Sonuçları
Serdal Baştuğ
 S-45 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonunda Arka Duvar Ablasyonu Yapılmış Hastalarda Profilaktik Proton-Pompa İnhibitörü, Sukralfat ve Kolşisin Rejimin Dispeptik Yakınma ve Özefagus Komplikasyonlarına Etkisi
Emir Baskovski
 S-46 Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Perioperative New-Onset Cardiac Arrhythmias in Noncardiac Surgery
Murat Biteker