POSTER SUNUMLAR

P-01 Coronary artery dominance may predict future risk of atrial fibrillation
Abdullah Nabi Aslan
P-02 Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastaların Kateter Ablasyon Sonuçlarında Hafif Mitral Yetersizliğin Rolü
Ahmet Korkmaz, Bekir Demirtaş, Burcu Özyazgan, Havva Tuğba Gürsoy, Özgül Uçar Elalmış, Mehmet İleri, Ümit Güray
P-03 Aritmojenik Sağ Ventriküler Kardiyomiyopatili Hastada Masif Pulmoner Embolizm
Berat Engin, Ali Elitok
P-04 Vitamin D Eksikliği İle Tpe, Qtc dispersiyonu ve Tpe/QTc Arasındaki İlişki
Sabri Seyis, Şeyda Günay
P-05 Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Sağ-Sol Ayrımının Delta Dalgasındaki Çentiklenme Süresi ile İlişkisi
Yahya Kemal İçen, Onur Kaypaklı
P-06 Atrial Conduction Times In Frequent Ventricular Extrasystole
Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Semi Ozturk, Suleyman Cagan Efe, Serdar Demir, Mehmet Emin Kalkan, Taylan Akgün
P-07 Koroner baypas hastalarında postoperatif atrial fibrilasyon gelişiminde D vitamini eksikliğinin rolü
Safa Gode
P-08 Çölyak hastalığı olanlarda sol atrial fonksiyonların değerlendirilmesi
Nermin Bayar, Ayhan Hilmi Çekin, Şakir Arslan, Göksel Çağırcı, Zehra Erkal, Serkan Çay, Erkan Köklü, Selçuk Küçükseymen
P-09 Tipik AVNRT'nin antegrad fakat transseptal yolla sol taraftan ablasyonu
Dursun Aras, Serkan Cay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Serkan Topaloglu
P-11 Okskarbazepin'e bağlı gelişen değişken tip A-V blok
Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Emre Ertan Şahin, Ozan Sakarya, Ahmet Çelik, Mehmet Necdet Akkuş, İsmail Türkay Özcan
P-12 Tek kalpte iki ritim: kalp nakli hastasında atrial flutter ablasyonu
Emir Baskovski, Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir, Hüseyin Nazman, Türkan Seda Tan Kürklü, Tamer Sayın
P-13 Pulmoner Embolinin Nadir Prezentasyon Şekli; Ventriküler Taşikardi
Ahmet Taha Alper, Duygu İnan, Göksel Çinier, Ceyhan Türkkan
P-14 Paroksismal atriyal fibrilasyonun kriyobalon ablasyon tedavisinde üç- boyutlu transözofageal ekokardiyografinin önemi
Begüm Uygur, Hicaz Zencirkıran Ağuş, Mehmet Emin Kalkan, Gökhan Demirci, Özgür Sürgit, Mustafa Tarık Ağaç, Mustafa Yıldız
P-15 Prematür ventriküler kompleks olarak maskelenen sık atrial prematür kompleks saptanan hastada radyofrekans ablasyon
Başar Candemir, Emir Baskovski, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
P-16 Dilate KMP’ li hastada sık ICD tedavisi ve nadir izlenen epikardiyal VT kaynağı: Orta kardiyak ven
Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Hüseyin Nazman, Türkan Seda Tan, Başar Candemir, Ömer Akyürek
P-17 Sağ koroner küspüs-sol koroner küspis birleşkesi ve sağ ventrikül çıkış yolu arka duvarı arasında bipolar ablasyon ile intramural VPS’lerin eliminasyonu
Başar Candemir, Emir Baskovski, İpek Candemir, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
P-18 Ters çevrilmiş kateter tekniği ile retrograt subtriküspit yaklaşımla parahisian alandan kaynaklanan vetriküler prematür sistollerin ablasyonu
Başar Candemir, Veysel Düzen, Emir Baskovski, Veysel Kutay Vurgun, Hüseyin Göksülük, Nil Özyüncü, Seda Tan Kürklü, Yusuf Atmaca, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Çetin Erol
P-19 Zorlu concealed aksesuvar yol ablasyonu: pediatrik hasta, 3 farklı yol
Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Fırat Coşkun, Türkan Seda Tan, Başar Candemir, Ömer Akyürek
P-20 Atrial fibrilasyon (AF) kateter ablasyon sırasında tespit edilen posterosuperior sağ atrium ve sağ superior pulmoner veni bağlayan interkaval bant
Başar Candemir, Emir Baskovski, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
P-21 Koroner Sinus Ostium Kaynaklı Atriyal Taşikardiye Bağlı Gelişen Kalp Yetmezliği ve Carto Haritalama Yöntemi ile Başarılı Tedavisi
Yahya Kemal İçen, Mevlut Koc
P-22 Beta Talessemili Hastada Demir Yüküne Bağlı Gelişen Q-T Uzaması ve Ventriküler Taşikardi
Yahya Kemal İçen, Ayşe Selcan Koc
P-23 İskemik KMP' li hastada zorlu elektriksel fırtına tedavisi: ECMO desteğiyle ‘bridge to transplantation’ endo/epi VT ablasyonu
Veysel Kutay Vurgun, Hüseyin Nazman, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
P-24 AF ablation originating from persistant left superior vena cava
Başar Candemir, Ayşe İrem Demirtola, İpek Candemir
P-25 Elektrofizyolojik Çalışma da Zor Girişimler
Deniz Elçik, Mustafa Duran, Ali Doğan, Yusuf Çağrı Akdemir, Ramazan Topsakal, Mehmet Tugrul İnanç
P-26 Pramipeksol ile İndüklenmiş Yüksek Dereceli Atriyoventriküler Blok: Olgu Sunumu
Yücel Kanal, Özcan Özeke, İdris Yakut, Fatma Yekeler Özdemir, Mustafa Karakurt, Dursun Aras, Sinan Aydoğdu
P-27 Tromboprofilakside En Korkulan An: İnme ve Kanama Birlikteliği
Özcan Örsçelik, Ayça Arslan, İbrahim Arda Yılmaz, Ahmet Çelik
P-28 Atipik bir Brugada fenokopi olgusu: EKG'de tip 2 Brugada paterni gösteren yaşlı bir kadın hastada ateşin indüklediği tip 1 Brugada paterni gelişimi
Çaşıt Olgun Çeli̇k, Orçun Çi̇ftçi̇, Mehmet Bülent Özi̇n
P-29 Ortotopik kalp nakli olan bir hastada elektrokardiyografi: İkili atriyal ritim
Sinan Cerşit
P-30 Koroner Ven Darlığına Başarılı Balon Anjiyoplasti Sonrası Sol Ventrikül Elektrodu Yerleştirilmesi
Muhammet Raşit Sayın, Selim Kul, Ali Hakan Konuş
P-31 Elektriksel fırtına ile başvuran ICD'li bir hastanın yönetimi
Abdullah Nabi Aslan, Nihal Akar Bayram, Telat Keleş, Serdal Baştuğ, Hafize Corut Güzel, Muhammet Cihat Çelik, Hacı Ahmet Kasapkara, Yunus Emre Özbebek, Esma Arslan, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
P-32 Bozulmuş Glukoz Toleransı İle İlişkili Postprandial Semptomatik Taşikardi Ataklarının Metformin İle Başarılı Tedavisi
Mustafa Yenerçağ, Osman Can Yontar, Metin Çoksevim, Uğur Arslan