SÖZLÜ SUNUMLAR

S-01 Gizli gizli aksesuar yol
Kamil Gülşen
S-02 Apiksaban ve naproksenin birlikte alımı sonrasında ekstremitelerde ciddi eritem gelişimi
Abdullah Nabi Aslan
S-03 Transapikal VES ablasyonu
Veysel Kutay Vurgun, Mustafa Fırat Coşkun, Türkan Seda Tan, Mustafa Kılıçkap, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
S-04 Atriyal Fibrilasyon Tanısı ile Kardiyoversiyon Yapılan Hastalarda Kardiyoversiyon Başarısı ile Epikardiyal Yağ Kalınlığı Arasındaki İlişki
Savaş Özer, Mürsel Şahin, Merih Kutlu
S-05 Post-AF ablasyon atriyal taşikardi
Veysel Kutay Vurgun, Mustafa Fırat Coşkun, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
S-06 Daha önceden atriyal fibrilasyon ablasyonu yapılmış olan bir olguda başarılı sol atriyum kökenli atipik flutter ablasyonu
Taner Ulus, Muhammet Dural, Erdi Babayiğit
S-07 Aortik Kapak Replasmanlı Hastada Sol Ventrikül Kaynaklı Elektriksel Fırtınanın Başarılı Radyofrekans Ablasyonu
Kerem Can Yilmaz, Orçun Çiftçi, Mehmet Bülent Özin
S-08 Multipolar Left Ventricle Lead Implantation to Anatomically Unique Coronary Sinus; Posterior Vein Directly Drains to Right Atrium
Ahmet Taha Alper, Mert İlker Hayıroğlu, Hakan Barutça, Ahmet İlker Tekkeşin, Ceyhan Türkkan
S-09 Gerçek zamanlı üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi kılavuzluğunda sol aksesuar yol radyofrekans kateter ablasyonu
Mustafa Yıldız, Mustafa Tarık Ağaç, Ender Öner, Özgür Sürgit, Begüm Uygur, Hicaz Zencirkıran Ağuş, Mehmet Emin Kalkan, Gökhan Demirci
S-10 Long QT syndrome diagnosed by recurrent torsade de pointes in postpartum period
Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin, Göksel Çağırcı, Şakir Arslan
S-11 Kriptojenik Siroz Hastasında Oktreotid Tedavisi Sonrası Gelişen Tam Kalp Bloğu
Yahya Kemal İçen, Örsan Deniz Urgun
S-12 Tedaviye dirençli sol anterior fasiküler ventriküler taşikadinin başarılı ablasyonu
Mehmet Zülküf Karahan, Ali Veysel Uluğ, Mustafa Yavuzkır
S-13 Ablation of Recurrent Perimitral Flutter Without Left Atrial Access
Yusuf Türkmen, Ott Saluveer, Nikola Drca, Frieder Braunschweig, Mats Jensen Urstad
S-14 Sol Anterior Fasiküler Kaynaklı Ventriküler Prematüre Kontraksiyonun Ablasyonunda Hedef: Erken Ventriküler aktivasyon mu? Presistolik Purkinje Potansiyeli mi?
Mehmet Kanadaşı, Ali Deniz, Mesut Demir, Muhammet Buğra Karaaslan, Mustafa Tangalay
S-15 Nodoventriküler Aksesuar yol Çarpıntının Başarıyla Ablasyonu
Deniz Elçik, Mehmet Fehmi Bireciklioğlu, Burak Cesur, Namık Kemal Eryol, Mehmet Tugrul İnanç
S-16 Pulmoner Venin kriyobalon izolasyonu sirasinda ani gelisen Proximal RCA okluzyonu ve tedavisi
Gokhan Özmen, Selcuk Kanat, Ahmet Tütüncü
S-17 Tekrarlayan Ventriküler Taşikardide Epikardiyal Ablasyonu
Ahmet Tütüncü, Selçuk Kanat, Sencer Çamcı
S-18 Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu Sonrasında Gelişen Sol Subklavian Ven Trombozunun Perkutan Yol ile Başarılı Tedavisi
Mustafa Yenerçağ, Osman Can Yontar
S-19 Yılın en stresli vakası, WPW ablasyonu
Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Fırat Coşkun, Türkan Seda Tan, Başar Candemir, Ömer Akyürek
S-20 Pace maker disfonksiyonunda steroid tedavisinin etkinliği
Veysel Oktay, Mert Palabıyık, Begüm Uygur, Hicaz Zencirkıran Ağuş, Gökhan Demirci, Ali Rıza Demir, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Emin Kalkan, Özgür Sürgit, Mustafa Tarık Ağaç, Mustafa Yıldız
S-21 Burden of arrhythmias in patients with peripartum cardiomyopathy
Murat Biteker, Bülent Özlek
S-22 Sol ventrikül summit’ten kaynaklanan idiyopatik ventrükler aritmilerin anatomik ablasyon ile geç eliminasyonu
Başar Candemir, Emir Baskovski, Fırat Coşkun, Veysel Düzen, Veysel Kutay Vurgun, Hüseyin Göksülük, Nil Özyüncü, Seda Tan Kürklü, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Çetin Erol
S-23 Effect of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea
Bülent Özlek, Eda Özlek, Murat Biteker
S-24 The Association between Cardiac Resynchronization Therapy response and sexual activity in patients with Heart Failure
Mevlüt Serdar Kuyumcu, Sefa Ünal
S-25 Atrial fibrilasyon tanısı olan yeni oral antikoagülan kullanan hastalar ile warfarin kullanan hastalar arasında ilaç bırakma sıklığının karşılaştırılması
Hazar Harbalıoğlu, Caner Türkoğlu
S-26 Paroksismal atriyal fibrilasyonu olan hastalarda cryoablasyon sırasında artmış balon ısınma açısı nüksü öngördürür
Yahya Kemal İçen, Onur Kaypaklı
S-27 Brugada Sendromu olan iki hastanın genetik analizi ve klinik seyir ile ilişkisi
Mehmet Rasih Sonsöz, Merve Kumrular, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet, Evrim Kömürcü Bayrak
S-28 Different anesthesia does it change the results in patients with Cryoballoon Ablation for Atrial Fibrillattion?
Gündüz Durmuş
S-29 The documented ECG is related to dual AV nodal pathway physiology, but not to supraventricular tachycardia inducibility in the electrophysiological laboratory
Sinan Altan Kocaman, Mustafa Çetin, Oğuzhan Bodur, Emre Durakoğlugil, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Erdem Diker, Remzi Karaoğuz
S-30 Intensity and Quality of Warfarin Anticoagulation Therapy in Turkey
Oğuzhan Çelik, Eda Özlek
S-31 Pre-operative beta-blocker treatment in noncardiac, nonvascular surgery patients: timing is important
Murat Biteker, Volkan Doğan
S-32 Düşük enjeksiyon fraksiyonlu hastalarda eşseanslı cerrahi ICD implantasyonu ve koroner baypas cerrahisi
Ahmet Barış Durukan, Ahmet Ünlü, Ali Cevat Tanalp
S-33 Migren Atağı Sırasında Ventriküler Repolarizasyon Parametrelerindeki Değişiklikler
Mustafa Öztürk, Oğuzhan Ekrem Turan, Kayıhan Karaman, Nuray Bilge
S-34 Atriyal Fibrilasyon için Kateter Ablasyon Yapılan Hastalarda Sol Atriyal Divertikül Varlığı Nüks ile İlişkili midir?
Gültekin Günhan Demir, Hacı Murat Güneş, Mehmet Şimşek, Ümeyir Savur, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Fethi Kılıçaslan
S-35 Sol Dal Bloğunun Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisini Belirleyen Faktörler
Kerem Can Yilmaz, Suzan Keskin, Orçun Çiftçi, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
S-36 Atriyoventriküler Nodal Reentrant Taşikardinin Fokal Cryo Enerji ile Ablasyonu: Tek Merkez Deneyimi ve Uzun Dönem Sonuçları
Caner Topaloğlu, Onur Dalgıç, Mehmet Eyüpoğlu, Emre Ertürk, Hakan Göçer, Serkan Saygı
S-37 Reprogramming the tachycardia parameters with long-detection strategy reduces therapies in old ICD recipients
Serdar Bozyel, Müjdat Aktaş, Ferit Onur Mutluer, Tümer Erdem Güler, Yengi Umut Çelikyurt, Ayşen Ağaçdiken Ağır, Ahmet Vural
S-38 Hipertrofik Kardiyomiyopati Hastalarında Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile Ön Görülen Beş Yıllık Ani Kardiyak Ölüm Risk Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sinem Özbay Özyılmaz
S-40 Syncope and Myocardial Infarction in a Young Athlete with Myocardial Bridge
Adnan Kaya, Fehmi Kaçmaz, Mustafa Adem Tatlisu, Muhammed Keskin, Osman Kayapınar
S-41 Vazovagal senkop hastalarında atriyal fibrilasyon riskinin değerlendirilmesi
Mürsel Şahi̇n, Adnan Duha Cömert, Abdulselam İlter, Yusuf Hoşoğlu, Nurcemal Şentürk, Savaş Özer, Merih Kutlu
S-42 Nadir Bir Komplikasyonun Sıradışı Yönetimi
Çağın Mustafa Üreyen, Emre Asiltürk, Edip Can Özgünoğlu, Uluhan Eryürük, Rauf Avcu, Gamze Korkmaz, Özkan Kayhan, İsa Öner Yüksel, Meral Gülsüm Yılmaz, Ahmet Genç, Zehra Erkal, Göksel Çağırcı, Şakir Arslan
S-43 Obez Bireyler Ventriküler Aritmiye Daha Yatkındır
Mücahid Yılmaz
S-44 Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastaların Kriyobalon Ablasyon Yöntemi İle Tedavi Sonuçları Ankara Atatürk Eğitim Sonuçları
Serdal Baştuğ, Nihal Akar Bayram
S-45 Atriyal fibrilasyon ablasyonunda arka duvar ablasyonu yapılmış hastalarda profilaktik proton-pompa inhibitörü, sukralfat ve kolşisin rejimin dispeptik yakınma ve özefagus komplikasyonlarına etkisi
Başar Candemir, Emir Baskovski, Fırat Coşkun, Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Seda Tan Kürklü, Çetin Erol
S-46 Incidence, risk factors, and outcomes of perioperative new-onset cardiac arrhythmias in noncardiac surgery
Murat Bi̇teker, Cem Çil