[S-11]

Sunum Numarası: S-11 | Oturum Adı: Sözlü Bildiriler-Olgu Sunumları | Sunum Günü: 13 Nisan Cuma | Sunum Saati: 10:20 - 11:50 | Salon Adı: Salon C

Kriptojenik Siroz Hastasında Oktreotid Tedavisi Sonrası Gelişen Tam Kalp Bloğu

Yahya Kemal İçen, Örsan Deniz Urgun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ: Oktreotid; sentetik siklik oktapeptid somatostatin analoğudur. Sirozlu hastalarda akut varis kanamasınında, skleroterapi sonrası kullanılır. Bunun yanında akromegalide ve karsinoid sendrom tedavisinde de kullanılabilir. Nadir de olsa mobitz tip 2 blok, sinüs bradikardisi, tam kalp bloğu gözlenebilir. Yazının devamında; akut varis kanaması sonrası uygulanan oktreotide bağlı olarak tam kalp bloğu gelişen hastayı sunduk.
Hasta: Hastamız 62 yaşında erkekti. Acil servise yoğun hematemez şikayeti ile başvurmuştu. Daha öncesinde kriptojenik siroz nedeniyle medikal olarak takip edeilmekteymiş. Hastanın yapılan fizik muayenesinde; TA 90/60 mmg, nabız 115/dk, solunum sayısı dakikada 16/dk olarak ölçülmüştü. Labaravutar bulgularında ise; hemoglobin 8,5 mg/dl, hematokrit % 24.2 olarak kaydedilmiş. Acil olarak gastroenteroloji tarafından değerlendirilen hastada, akut GİS kanamasından şüphelenilerek, yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastanın yapılan gastroskopisinde; akut özefageal varis kanaması olduğu gözlenmiş ve tedavi amacıyla skleroterapi yapılan hastaya, sonrasında yavaş İV octreotid infüzyonu başlanmış. Monitorize olarak takip edilen hastada, bradikardi (55/dk) gelişmesi üzerine çekilen EKG’sinde tam kalp bloğu saptanması üzerine (resim 1), kardiyoloji bölümüne konsülte edilmiştir. Tarafımızca değerlendirilen hastaya tam kalp bloğu tanısı konularak, KYBÜ’ne alınmıştır. Hemodinamisi stabil olmayan hastaya geçici kalp pili takıldı. Bilinen kardiyak öyküsü ve negatif kronotropik ilaç kullanmayan hastada geşilen tam kalp bloğu oktreotide bağlandı ve infüzyon kesildi. Hastanın KYB ünitesinde takiplerinin 3. gününde sinüs ritmine girdiği gözlendi (resim 2). Geçici kalp pili çıkarıldı, ek problem yaşanmayan hasta önerilerle taburcu edildi.
TARTIŞMA: Bizim hastamız acil servise, akut özofagus varis kanaması sebebiyle başvurmuştu. Taşikardik seyreden hastada, oktreotid infuzyonu sonrası ani bradikardi gelişmiş ve tam kalp bloğu tanısı konulmuştu. Oktreotid birkaç farklı mekanizma ile bradikardi ve kalp bloğuna sebep olabilir. Direkt olarak kalp üzerine negatif korontropik etkisi olabileceği gibi, asetil kolin reseptörleri üzerinden de etki edebilir. Bunun yanında; sistemik vasküler rezistansı arttırıp, baroreseptörler üzerinde refleks bradikardi oluşturabilir. Son olarak ta vazoaktif intestinal peptidi baskılamasından dolayı kalp hızını düşürebilir. Bizim hastamızda, akut kanamaya bağlı olarak hipotansiyon mevcut olmasında dolayı refleks bradikardi olma ihtimalini düşünmedik. Daha çok direk olarak kalp hızını düşürebilecek mekanizmaların sebep olabileceğini düşündük. Literatürde, benzer vakalarda oktreotid infuzyonu sonrası bradikardi ve tam kalp bloğu geliştiğinden bahsedilmiştir. GiS kanamasından dolayı hipotansif olan hastalarda, oktreotid infüzyonu esnasında bradikardi gelişebilir ve hastanın hemodinamisi daha da bozulabilir. Bu hastaların, monitorize olarak yakın takip edilmesi gerekmektedir.Resim 1Resim 2